Tâm & Thủy

Lễ cưới

30.4.2019

Trang chủ Tâm & Thủy Đám cưới Phản hồi

Tâm & Thủy

Bạn biết chúng tôi, chúng tôi cũng biết bạn. Chúng tôi chuẩn bị tổ chức đám cưới.


Đám cưới

Bạn được mời

Tất nhiên rồi :)

Đám cưới

Thời gian

Lễ cưới - 10:00am

Tiệc - 11:30am

Địa điểm

Tư gia nam - 123/50 Cù Chính Lan, Đà Nẵng

Nhà hàng Quảng Đại Gold - Đường 30/4, Đà Nẵng

Hy vọng bạn có thể tham dự

Vui lòng phản hồi trước 15/04/2019

BẠN CÓ THỂ THAM DỰ?

Chúng tôi rất hy vọng bạn có thể tham dự.

Trân trọng, Tâm & Thủy

Cảm ơn đã phản hồi

Thật tiếc vì bạn không thể tham dự

.